Znaczenie klastycznych osadów jaskiniowych w odtwarzaniu historii geologicznej obszarów krasowych – Ditta Kicińska

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego dr Ditta Kicińska (Instytut Geologii UAM), wygłosi referat zatytułowany:

  Znaczenie klastycznych osadów jaskiniowych w odtwarzaniu historii geologicznej obszarów krasowych (wybrane przykłady)

Klastyczne osady jaskiniowe są nie tylko źródłem informacji o genezie i ewolucji systemów jaskiniowych, warunkach morfologicznych i hydrogeologicznych w czasie ich depozycji czy rozwoju dolin. Osady te odgrywają również ważną rolę w odtwarzaniu historii geologicznej obszarów krasowych.

W trakcie odczytu przedstawione zostaną wyniki badań allochtonicznych osadów klastycznych z wybranych jaskiń rozwiniętych na obszarach występowania tzw. reliktowego (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska) i krasu wysokogórskiego (Północne Alpy Wapienne w Austrii i Góry Prokletije w Czarnogórze).

Wraz z Prelegentką, zachęcamy do udziału!

Środa 24 stycznia, godz. 13.30, sala nr 14 w Instytucie Geologii

 

Scroll to Top