fbpx

Laboratorium XRD

Laboratorium rentgenografii strukturalnej (XRD) Instytutu Geologii wyposażone jest w szwajcarski rentgenograf Thermo Electron, model: ARL X’tra o następujących parametrach: 
 
  • Optyka: Bragg-Brentano lub wiązka równoległa
  • Detektor: półprzewodnikowy detektor punktowy z zamkniętym układem chłodzenia typu Peltier
  • Generator wysokiego napięcia o mocy 4 kW
  • Lampa ceramiczna Cu typu Long Fine Focus o mocy 2200 W
  • 12 pozycyjny zmieniacz próbek
  • Lustro paraboliczne i kolimator do pomiarów z użyciem wiązki równoległej
  • Stolik z obracaną kapilarą do badań małych ilości próbek
  • Oprogramowanie: Win XRD do obróbki dyfraktogramu i analizy jakościowej
 
Dyfraktometr ARL X’tra umożliwia:
 
  • wykonanie proszkowej analizy rentgenowskiej próbek geologicznych (skały magmowe, osadowe, metamorficzne, identyfikacja minerałów ilastych)
  • jakościową analizę faz mineralnych w próbce skalnej
  • pomiar małych ilości próbek
  • pomiar niektórych próbek metodą nieproszkową z zastosowaniem wiązki równoległej
  • pomiary próbek z dużą zawartością Fe bez efektu wysokiego podniesienia tła
  • bardzo dobry stosunek pik/tło, dzięki brakowi konieczności używania monochromatorów
 

Szybki kontakt:
mgr Michał Kubiak

tel: 61 8296066

mkubiak@amu.edu.pl

Scroll to Top