LABORATORIUM MIKROSKOPII SKANINGOWEJ I MIKROANALIZY

Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy jest jednostką na Wydziale  Nauk Geograficznych i Geologicznych pod opieką Instytutu Geologii.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) Hitachi S-3700, pracujący w warunkach niskiej oraz wysokiej próżni, wyposażony w detektory SE i BSE, połączony z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS (Noran SIX).

Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy powstało w lipcu 2008 roku. Od tego czasu w ramach działalności laboratorium odbyły się liczne szkolenia kadry badawczej oraz prezentacje możliwości badawczych SEM EDS podczas drzwi otwartych laboratoriów WNGiG oraz zajęć dydaktycznych (m.in. „Metody badań minerałów i skał” i „Petrografia techniczna i eksperymentalna” dla studentów I i II SUM Geologii).

APARATURA

Wyposażenie Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy stanowią:

  • elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi S-3700N
  • system EDS Noran SIX
  • dwie napylarki do węgla i złota z pomiarem grubości warstwy

Mikroskop może pracować w warunkach zmiennej próżni, dzięki czemu możliwym jest prowadzenie obserwacji preparatów zarówno napylonych, jak też preparatów bez jakiegokolwiek specjalistycznego przygotowania (pod warunkiem, że nie będą zawierały substancji lotnych).

Duża komora urządzenia umożliwia włożenie próbek o wielkości do 15-17 cm średnicy. Zamontowany do mikroskopu detektor EDS typu ultradry o zdolności rozdzielczej (FWHM) 129 eV służy badaniu składu chemicznego wybranych fragmentów próbki. Badania te są wykonywane zarówno metodą wzorcową (wzorce firmy SPI), jak też bezwzorcową (pół-ilościową).

Zamontowane w laboratorium dygestorium umożliwia suszenie próbek z zastosowaniem substancji chemicznych.

ZASTOSOWANIE

Możliwość pracy przy użyciu mikroskopu skaningowego z mikroanalizą chemiczną w warunkach wysokiej oraz niskiej próżni, duża komora urządzenia, uzyskania stosunkowo dużych powiększeń (do 2000x) oraz obecność mikroanalizatora EDS czyni SEM-EDS przydatnym w wielu dziedzinach, m.in. geologii.

Mikroskopia skaningowa ma szerokie zastosowanie w badaniach mineralogiczno-petrograficznych (morfologia kryształów i skał) oraz paleontologicznych (mikroorganizmy, m.in. okrzemki, radiolarie, konodonty; rośliny i ich pyłki). Analiza składu chemicznego badanych próbek jest wykonywana w trzech trybach: pomiar punktowy, pomiar liniowy oraz mapping (analiza powierzchniowa).

Analizy wykonywane w Laboratorium SEM-EDS wykorzystywane są także w badaniach archeometrycznych nad identyfikacją mikrośladów oraz składu chemicznego artefaktów archeologicznych.

ZESPÓŁ BADAWCZY

Instytut Geologii UAM – Zakład Geologii Dynamicznej i Petrografii Stosowanej

dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM

dr hab. Danuta Michalska, prof. UAM

dr Małgorzata Mrozek-Wysocka

Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM – Pracownia Biogeochemii

prof. UAM dr hab. Monika Rzodkiewicz

KONTAKT

LABORATORIUM MIKROSKOPII SKANINGOWEJ I MIKROANALIZY

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Collegium Geographicum

ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

L203

tel. (+48)61 829 6313

sem-eds@amu.edu.pl

Scroll to Top