...

WARSZTATY I WYKŁADY

Mimo, iż na świecie panuje pandemia, mamy dla Państwa nadal propozycję zajęć dla uczniów, choć w zmienionej formie, bo on-line.

Nie zapominajcie o pasjonującej nauce, jaką jest szeroko pojęta geologia.

W obecnym czasie powszechne są zajęcia on-line, zatem i my możemy takie dla Państwa przygotować. Obecnie UAM pracuje przy zastosowaniu platformy Teams, jednak jesteśmy w stanie się dostosować także do Państwa.

JESTEŚMY OTWARCI NA PAŃSTWA SUGESTIE I GOTOWI PODJĄĆ PRAWIE KAŻDE WYZWANIE DYDAKTYCZNE

Prowadzimy prezentacje i wykłady skierowane do szkół, zwłaszcza ponadpodstawowych – zarówno w instytucie, jak i w samych szkołach.

Obejmujemy patronatem szkoły zainteresowane edukacją w zakresie nauk o Ziemi. W ramach wspomnianego patronatu uczniowie mają kontakt z naukowcami prowadzącymi badania geologiczne i geograficzne, rozwijając swoje własne zainteresowania. Klasy patronackie mają pierwszeństwo w uczestnictwie we wszelkiego rodzajach imprezach edukacyjnych organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Nasza kadra aktywnie uczestniczy w imprezach popularnonaukowych, w tym w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców oraz Pikniku Naukowym w Warszawie. Nasze prelekcje i warsztaty cieszą się dużą popularnością, a uczestnicy takich wydarzeń mają okazję na własne oczy obejrzeć kolekcje minerałów, skamieniałości i meteorytów, zdobyć podaną w atrakcyjny sposób wiedzę o Ziemi, wziąć udział w eksperymentach i pokazach, poznać najnowsze poglądy na temat zmian klimatycznych na świecie i wiele innych.

Instytut dysponuje bogatymi kolekcjami minerałów, skał i skamieniałości, których część udostępniona jest publicznie w Pracowni Muzeum Ziemi. Tuż obok naszego budynku znajduje się lapidarium – park skalny, w którym wyeksponowano efektowne głazy narzutowe oraz przykłady wykorzystania kamienia w budownictwie i architekturze.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU, GDZIE CODZIENNIE ZNAJDZIECIE COŚ CIEKAWEGO

W Instytucie Geologii czekają na Państwa nasi pracownicy, wygodne pufy chwilowo zasiedziane przez dziwnych gości, a po pandemii niezwykłe doświadczenia.

Kontakt:
dr hab. Małgorzata Szczepaniak, prof. UAM
tel: +48 61 829 60 04
e-mail: malgorzata.szczepaniak@amu.edu.pl
(w obecnej sytuacji jest to najlepszy środek komunikacji)

NASZA PROPOZYCJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

Muzeum Ziemi UAM

Muzeum Ziemi UAM – Zdjęcia | Facebook

Muzeum czynne codziennie w wyznaczonych godzinach. (obecnie w czasie pandemii ekspozycja udostępniona jest on-line)

WSTĘP BEZPŁATNY, konieczna rezerwacja wejścia dla grup szkolnych w czasie trwania zajęć szkolnych

Propozycja zajęć w Instytucie Geologii jest na dopasowanym w zależności od typu szkoły poziomie (objąć może zarówno zajęcia dla Techników Geologicznych, Liceów Ogólnokształcących, szkół podstawowych, jak i wielu innych):

Warsztaty:

 • Rozpoznawanie skał magmowych, osadowych i metamorficznych
 • Minerały – podstawowe ich rodzaje, rozpoznawanie
 • Paleontologia – o czym mówią nam skamieniałości

Wykłady (nasze wybrane propozycje):

 • Geologiczne PUZZLE – czyli budowa geologiczna (lub atrakcje geologiczne) wybranego rejonu Polski i Świata
 • Jak uniknąć katastrofy budowlanej czyli czym zajmuje się geologia inżynierska
 • Energia z wnętrza Ziemi – geotermia.
 • Geozagrożenia w Polsce i na świecie
 • Historia geologiczna Polski
 • Kamień w architekturze i sztuce
 • Kartografia geologiczna – „umiejętność czytania”mapy geologicznej.
 • Meteoryt „Morasko” – jego historia w pastylce J
 • Jak możemy starać się zabezpieczyć przed „odcięciem kurka” z ropą – podziemne magazyny paliw i gazu w strukturach geologicznych – wykład dla szkół średnich
 • Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi -wietrzenie, erozja, sedymentacja
 • Skąd się bierze woda w kranie (hydrogeologia)?
 • Skąd się wzięło życie na Ziemi / Dzieje życia na Ziemi
 • Jak się leczyć wodą – czyli wody lecznicze/termalne – skąd się biorą, jak się różnią i na co oddziaływają
 • Wulkany w Polsce? – przecież ich nie mamy – a jednak. Wulkany / Wulkanizm w Polsce i na świecie
 • Zjawiska krasowe – największe i najpiękniejsze jaskinie Polski i świata
 • Złoża surowców mineralnych w Polsce (ropa, gaz,węgiel, sól, miedź itp. – do wyboru) / Skąd się wziął węgiel brunatny / ropa i gaz / sól

PAMIĘTAJCIE !!!!

Jesteśmy otwarci na propozycje i tematykę zajęć ze strony nauczycieli.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.