WARSZTATY I WYKŁADY

Nie zapominajcie o pasjonującej nauce, jaką jest szeroko pojęta geologia.

JESTEŚMY OTWARCI NA PAŃSTWA SUGESTIE I GOTOWI PODJĄĆ PRAWIE KAŻDE WYZWANIE DYDAKTYCZNE

Prowadzimy prezentacje i wykłady skierowane do szkół, zwłaszcza ponadpodstawowych – zarówno w instytucie, jak i w samych szkołach.

Obejmujemy patronatem szkoły zainteresowane edukacją w zakresie nauk o Ziemi. W ramach wspomnianego patronatu uczniowie mają kontakt z naukowcami prowadzącymi badania geologiczne i geograficzne, rozwijając swoje własne zainteresowania. Klasy patronackie mają pierwszeństwo w uczestnictwie we wszelkiego rodzajach imprezach edukacyjnych organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Nasza kadra aktywnie uczestniczy w imprezach popularnonaukowych, w tym w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców oraz Pikniku Naukowym w Warszawie. Nasze prelekcje i warsztaty cieszą się dużą popularnością, a uczestnicy takich wydarzeń mają okazję na własne oczy obejrzeć kolekcje minerałów, skamieniałości i meteorytów, zdobyć podaną w atrakcyjny sposób wiedzę o Ziemi, wziąć udział w eksperymentach i pokazach, poznać najnowsze poglądy na temat zmian klimatycznych na świecie i wiele innych.

Instytut dysponuje bogatymi kolekcjami minerałów, skał i skamieniałości, których część udostępniona jest publicznie w Pracowni Muzeum Ziemi. Tuż obok naszego budynku znajduje się lapidarium – park skalny, w którym wyeksponowano efektowne głazy narzutowe oraz przykłady wykorzystania kamienia w budownictwie i architekturze.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU, GDZIE CODZIENNIE ZNAJDZIECIE COŚ CIEKAWEGO

W Instytucie Geologii czekają na Państwa nasi pracownicy, wygodne pufy chwilowo zasiedziane przez dziwnych gości, a po pandemii niezwykłe doświadczenia.

Kontakt:
dr hab. Małgorzata Szczepaniak, prof. UAM
tel: +48 61 829 60 04
e-mail: malgorzata.szczepaniak@amu.edu.pl
(jest to najlepszy środek komunikacji)

Scroll to Top