fbpx

Rada Programowa Kierunku Studiów Geologia

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM

Członkowie:

dr hab. Katarzyna Skolasińska, prof. UAM

dr hab. Julita Biernacka

dr Robert Radaszewski

dr Wojciech Stawikowski

dr Paweł Wolniewicz

Zuzanna Krawczak (przedstawicielka studentów)

Anna Salwowska (przedstawicielka studentów)

Scroll to Top