...

Rada Programowa Kierunku Studiów Geologia

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM.

Członkowie:

dr hab. Julita Biernacka

dr Robert Radaszewski

dr Wojciech Stawikowski

dr Paweł Wolniewicz

Hanna Machejek (przedstawiciel studentów)

Jędrzej Szyc-Kaczyński (przedstawiciel studentów)

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.