Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego prof. UAM dr hab. Karolina Lewińska (WNGiG UAM), wygłosi referat zatytułowany: 

  Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski

Badania Prelegentki skupiają się na dostępności i mobilności pierwiastków potencjalnie toksycznych, w szczególności arsenu i antymonu, w różnych warunkach środowiskowych. Jednocześnie, Pani profesor bada czynniki, które mogą modyfikować rozpuszczalność pierwiastków w glebach nimi zanieczyszczonych, w perspektywie ich dalszej rekultywacji.

Antymon, jest szeroko stosowany w przemyśle, m.in. nadaje stopom twardość i odporność na korozję, zmniejsza palność materiałów, zwłaszcza wytworzonych z tworzyw sztucznych, np. PET. Wykorzystywany jest także jako dodatek w produkcji amunicji czy paneli fotowoltaicznych (dodatek do szkła). Rozpoznanie rejonów występowania znacznego wzbogacenia środowiska glebowego w antymon oraz czynników decydujących o jego rozpuszczalności wydaje się niezwykle ważne w aspekcie oceny ryzyka środowiskowego. Zwłaszcza, że toksyczność i szkodliwość działania antymonu nie jest dobrze poznana. Wiadomo jednak, że prowadzi do zaburzeń żołądkowo-jelitowych, uszkodzenia serca i wątroby, a wdychanie jego związków może prowadzić do nowotworów płuc. W Polsce rejony wzbogacenia gleb w antymon są stosunkowo słabo rozpoznane, dlatego w ramach badań, podjęto próbę rozpoznania miejsc wzbogacenia gleb w Sb, a następnie oceny wpływu zastosowanych dodatków na jego rozpuszczalność.

Środa 15 maja, godz. 13.30, sala nr 14 w Instytucie Geologii.

Scroll to Top