„GEOLOGIA W PRAKTYCE I ADMINISTRACJI”

Studia organizowane od ponad 20 lat przez Instytut Geologii UAM w Poznaniu, dają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu geologii.

Adresatami naszej oferty są:

  • pracownicy firm i przedsiębiorstw zajmujących się problematyką geologiczną;
  • urzędnicy zatrudnieni w administracji samorządowej i rządowej, w kompetencjach których znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony;
  • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie geologii stosowanej.

Dotychczas (z uwzględnieniem wcześniej realizowanych Podyplomowych studiów geologii), z naszej oferty skorzystało blisko 300 osób, zawodowo reprezentujących:

Uczymy poprzez wykłady, ćwiczenia kameralne, zajęcia laboratoryjne i praktyki terenowe – te są szczególnie oczekiwane!