Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda doktoranta Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt.: ,,Mineralogiczna i (bio)geochemiczna charakterystyka stref wietrzenia utlenionych rud cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski)” PROMOTOR: prof. UAM dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz […]

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda Read More »