luty 2023

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 23.02.3023

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 23.02.3023! Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Anna Górecka-Nowak oraz dr Alina Chrząstek (Instytut Nauk Geologicznych UWr) przedstawią referat pt.: „Karty geologicznego życiorysu Profesora Józefa Zwierzyckiego” Posiedzenie odbędzie się: 23 lutego 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5Yzk2YjAtZGExOC00OGY3LTk0ZDYtMTRlNmMyNGZmNGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d …

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 23.02.3023 Read More »

Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne 2023

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych, podczas których chcemy uczcić jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. Tomasza Zielińskiego, który przez wiele lat koordynował organizację wcześniejszych edycji tych warsztatów. W czasie warsztatów przewidujemy sesje referatowe i posterowe, a także wycieczki. W ramach wycieczek warsztatowych chcielibyśmy wspólnie z Państwem przedyskutować zagadnienia dotyczące …

Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne 2023 Read More »

Scroll to Top