fbpx

Odczyt

Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego prof. UAM dr hab. Karolina Lewińska (WNGiG UAM), wygłosi referat zatytułowany:    Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski Badania Prelegentki skupiają się na dostępności i mobilności pierwiastków potencjalnie toksycznych, w szczególności arsenu i antymonu, w różnych warunkach środowiskowych. Jednocześnie, Pani profesor bada […]

Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska Read More »

Łapa – finał projektu starego jak dinozaury

29 mara w hallu pomiędzy salami wykładowymi w Instytucie Geologii o godz. 13.30 uroczyście odsłonimy zrekonstruowaną tylną kończynę tarbozaura – wielkiego, drapieżnego dinozaura żyjącego w późnej kredzie. Uroczystość ta będzie zarazem podsumowaniem zakończonego sukcesem projektu Koła Naukowego Geologów „Łapa”, w wyniku którego Instytut Geologii UAM zdobył niepowtarzalny i oryginalny w skali co najmniej Polski wystrój.

Łapa – finał projektu starego jak dinozaury Read More »

Patrycja Dworczak

Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko) – Partycja Dworczak, publiczna obrona pracy doktorskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Patrycji Dworczak  doktorantki Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt.: „Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko)” PROMOTOR: prof. dr hab. Błażej Berkowski  Instytut Geologii,  Wydział

Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko) – Partycja Dworczak, publiczna obrona pracy doktorskiej Read More »

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 23.02.3023

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 23.02.3023! Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Anna Górecka-Nowak oraz dr Alina Chrząstek (Instytut Nauk Geologicznych UWr) przedstawią referat pt.: „Karty geologicznego życiorysu Profesora Józefa Zwierzyckiego” Posiedzenie odbędzie się: 23 lutego 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5Yzk2YjAtZGExOC00OGY3LTk0ZDYtMTRlNmMyNGZmNGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 23.02.3023 Read More »

Scroll to Top