Patrycja Dworczak

Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko) – Partycja Dworczak, publiczna obrona pracy doktorskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr Patrycji Dworczak

 doktorantki Instytutu Geologii

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

pt.: „Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko)”

PROMOTOR:

prof. dr hab. Błażej Berkowski

 Instytut Geologii,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

PROMOTOR POMOCNICZY:

dr Michał Jakubowicz

 Instytut Geologii,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

 

RECENZENCI:

prof. dr hab. Michał Zatoń,
Uniwersytet Śląski

 dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. UW,
Uniwersytet Warszawski

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 11:00

w sali wykładowej nr 61 w Collegium Geologicum, przy ul. Bogumiła Krygowskiego 12 w Poznaniu
Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu zainteresowanych osób.

Patrycja Dworczak_oligo_bula

Scroll to Top