Sukces

Instytut Geologii UAM

Przedstawiciele IG UAM w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027

Ogłoszone zostały wyniki wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. W Komitecie Nauk Geologicznych PAN z naszego Instytutu znaleźli się: prof. dr hab. Błażej Berkowski, prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży, prof. dr hab. Witold Szczuciński. Komitet Badań Czwartorzędu PAN reprezentować będzie prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży.

Przedstawiciele IG UAM w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027 Read More »

Szymon Świątek otrzymał stypendium Fundacji UAM

Gratulujemy Szymonowi Świątkowi otrzymania stypendium Fundacji UAM! Szymon w swojej pracy doktorskiej podejmuje tematykę struktur deformacyjnych w osadach nieskonsolidowanych powstałych w efekcie upłynnienia osadu. Doktorant analizuje nie tylko cechy teksturalne osadu podatnego na upłynnienie, ale także ilość i jakość wody, wpływ parametrów sejsmologicznych czy udział związków chemicznych na proces upłynnienia osadu. Promotorkami doktoratu są prof.

Szymon Świątek otrzymał stypendium Fundacji UAM Read More »

Łapa – finał projektu starego jak dinozaury

29 mara w hallu pomiędzy salami wykładowymi w Instytucie Geologii o godz. 13.30 uroczyście odsłonimy zrekonstruowaną tylną kończynę tarbozaura – wielkiego, drapieżnego dinozaura żyjącego w późnej kredzie. Uroczystość ta będzie zarazem podsumowaniem zakończonego sukcesem projektu Koła Naukowego Geologów „Łapa”, w wyniku którego Instytut Geologii UAM zdobył niepowtarzalny i oryginalny w skali co najmniej Polski wystrój.

Łapa – finał projektu starego jak dinozaury Read More »

Geologia planetarna – Bartosz Pieterek

W ostatniej dekadzie rozwój misji marsjańskich sprawił, że kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają nam prowadzenie szczegółowych obserwacji dla powierzchni Marsa. Zdjęcia przy użyciu kamery CTX (the Context Camera) o rozdzielczości 5 m/px pokrywają 99% powierzchni Marsa są powszechnie używane dla analiz morfometrycznych oraz datowań powierzchni. Na Marsie dominuje wulkanizm efuzywny, który tworzy rozległe potoki lawowe pokrywające

Geologia planetarna – Bartosz Pieterek Read More »

Scroll to Top