Instytut Geologii UAM

Przedstawiciele IG UAM w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027

Ogłoszone zostały wyniki wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027.
W Komitecie Nauk Geologicznych PAN z naszego Instytutu znaleźli się:
prof. dr hab. Błażej Berkowski,
prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży,
prof. dr hab. Witold Szczuciński.

Komitet Badań Czwartorzędu PAN reprezentować będzie prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży.

prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży

Scroll to Top