maj 2024

IV Polski Kongres Geologiczny w Poznaniu

IV Polski Kongres Geologiczny w Poznaniu Jak w zrównoważony sposób zapewnić rozwój i dobrobyt z jednoczesną dbałością o środowisko i klimat naszej planety – to niewątpliwie jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zmiana klimatu i związana z nią transformacja energetyczna, wzrastające zapotrzebowanie na surowce strategiczne, problem bezpiecznego wydobycia niezbędnych surowców a ochrona środowiska oraz poszukiwanie […]

IV Polski Kongres Geologiczny w Poznaniu Read More »

Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy – Rafał Kiełczewski

Bardzo serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego mgr Rafał Kiełczewski (doktorant, IG UAM), wygłosi referat zatytułowany: Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy W ramach realizowanej w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, pod opieką prof. dr hab. Kariny Apolinarskiej i dr

Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy – Rafał Kiełczewski Read More »

Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego prof. UAM dr hab. Karolina Lewińska (WNGiG UAM), wygłosi referat zatytułowany:    Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski Badania Prelegentki skupiają się na dostępności i mobilności pierwiastków potencjalnie toksycznych, w szczególności arsenu i antymonu, w różnych warunkach środowiskowych. Jednocześnie, Pani profesor bada

Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska Read More »

Scroll to Top