IV Polski Kongres Geologiczny w Poznaniu

IV Polski Kongres Geologiczny w Poznaniu

Jak w zrównoważony sposób zapewnić rozwój i dobrobyt z jednoczesną dbałością o środowisko i klimat naszej planety – to niewątpliwie jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zmiana klimatu i związana z nią transformacja energetyczna, wzrastające zapotrzebowanie na surowce strategiczne, problem bezpiecznego wydobycia niezbędnych surowców a ochrona środowiska oraz poszukiwanie nowych surowców to tylko niektóre z aktualnych problemów stojących przed nami. Te zagadnienia będą głównym przedmiotem dyskusji podczas IV Polskiego Kongresu Geologicznego – największego tegorocznego zjazdu geologicznego w Polsce, który w dniach 10-14 czerwca odbędzie się w murach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polski Kongres Geologiczny to cykliczny zjazd, odbywający się co 4 lata. Poznań, po raz pierwszy będzie miejscem tego wydarzenia. To bardzo ważne dla społeczności polskich geologów wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolską społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. W tym roku w kongresie weźmie udział ponad 370 osób z 56 instytucji badawczo-naukowych oraz przedsiębiorstw.

Zostanie zaprezentowanych 170 referatów i 110 posterów, które będą prezentowane w kilkunastu sesjach tematycznych oraz sesjach plenarnych. Te ostatnie będą dotyczyć: roli geologii i nowych technologii w transformacji energetycznej, geozagrożeniom w górnictwie oraz przyszłości polskiej geologii. Uzupełnieniem Kongresu będzie 8 wycieczek terenowych prezentujących różne aspekty geologii oraz przemysłu wydobywczego w Wielkopolsce.

Nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej, współczesnych wyzwań, wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami oraz integracja środowiska polskich geologów. Kongres stanie się platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych idei badawczych, a także do zacieśnienia istniejącej oraz nawiązania nowej współpracy między przedstawicielami świata nauki, praktyki i biznesu. Szansą na realizację tej nadziei będzie obecność zarówno osób reprezentujących najwyższe funkcje w administracji geologicznej w kraju, reprezentantów największych firm wydobywczych i energetycznych oraz przedstawicieli najważniejszych gremiów akademickich.

Patronatem honorowym Kongres objęli prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania. Partnerem strategicznym jest ORLEN SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (ORLEN SA PGNiG). Zaś partnerami merytorycznymi: PAK Kopalnie Węgla Brunatnego Konin S.A., Holcim, Gas Storage Poland S.A., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Kopalnia Soli Kłodawa.

Scroll to Top