...

Czesne w roku akademickim 2022/2023 wynosi 6 500 zł

Studenci wpłacają czesne na indywidualne konta bankowe. Jest możliwość płatności w ratach. Szczegółowe informacje dotyczące płatności podawane są na pierwszym zjeździe.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.