NASZA PROPOZYCJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH:

Muzeum Ziemi UAM

Muzeum Ziemi UAM – Zdjęcia | Facebook

Muzeum czynne codziennie w wyznaczonych godzinach. (obecnie w czasie pandemii ekspozycja udostępniona jest on-line)

WSTĘP BEZPŁATNY, konieczna rezerwacja wejścia dla grup szkolnych w czasie trwania zajęć szkolnych

Propozycja zajęć w Instytucie Geologii jest na dopasowanym w zależności od typu szkoły poziomie (objąć może zarówno zajęcia dla Techników Geologicznych, Liceów Ogólnokształcących, szkół podstawowych, jak i wielu innych):

Warsztaty:

 • Rozpoznawanie skał magmowych, osadowych i metamorficznych
 • Minerały – podstawowe ich rodzaje, rozpoznawanie
 • Paleontologia – o czym mówią nam skamieniałości

Wykłady (nasze wybrane propozycje):

 • Geologiczne PUZZLE – czyli budowa geologiczna (lub atrakcje geologiczne) wybranego rejonu Polski i Świata
 • Jak uniknąć katastrofy budowlanej czyli czym zajmuje się geologia inżynierska
 • Energia z wnętrza Ziemi – geotermia.
 • Geozagrożenia w Polsce i na świecie
 • Historia geologiczna Polski
 • Kamień w architekturze i sztuce
 • Kartografia geologiczna – „umiejętność czytania”mapy geologicznej.
 • Meteoryt „Morasko” – jego historia w pastylce J
 • Jak możemy starać się zabezpieczyć przed „odcięciem kurka” z ropą – podziemne magazyny paliw i gazu w strukturach geologicznych – wykład dla szkół średnich
 • Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi -wietrzenie, erozja, sedymentacja
 • Skąd się bierze woda w kranie (hydrogeologia)?
 • Skąd się wzięło życie na Ziemi / Dzieje życia na Ziemi
 • Jak się leczyć wodą – czyli wody lecznicze/termalne – skąd się biorą, jak się różnią i na co oddziaływają
 • Wulkany w Polsce? – przecież ich nie mamy – a jednak. Wulkany / Wulkanizm w Polsce i na świecie
 • Zjawiska krasowe – największe i najpiękniejsze jaskinie Polski i świata
 • Złoża surowców mineralnych w Polsce (ropa, gaz,węgiel, sól, miedź itp. – do wyboru) / Skąd się wziął węgiel brunatny / ropa i gaz / sól

PAMIĘTAJCIE !!!!

Jesteśmy otwarci na propozycje i tematykę zajęć ze strony nauczycieli.

Scroll to Top