STUDIA MAGISTERSKIE Studia drugiego stopnia (magisterskie), trwają 3 lub 4 semestry, w zależności wyboru specjalności. Studia na wszystkich specjalnościach kończą się uzyskaniem dyplomu magistra geologii. Specjalność geologia inżynierska i hydrogeologia (GIH) przeznaczona jest głównie dla absolwentów studiów inżynierskich, 7. semestralnych. Zajęcia zaczynają się od semestru zimowego i trwają przez 3 kolejne. Studia te ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy z zakresu geologii stosowanej o najnowsze rozwiązania teoretyczne i praktyczne, współcześnie wykorzystywane w zaawansowanych analizach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydro-geologicznych. Tematyka większości z planowanych w programie studiów przedmiotów specjalistycznych wiąże się ściśle z badaniami naukowymi prowadzonymi przez jednostkę oraz koresponduje ze współczesnymi oczekiwaniami pracodawców. Takie połączenie sprawie, że program studiów odpowiada wyzwaniom, przed jakimi stają absolwenci tej specjalności podczas pracy w zawodzie geologa. Specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza (GSP), skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów 6 semestralnych. 4. semestralne studia łączą w sobie szeroko pojęte aspekty o charakterze podstawowym, związane z naukową stroną geologii, z aspektami praktycznymi, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony rynku pracy wobec absolwentów nauk o Ziemi. W programie specjalności znajdują się zagadnienia, obejmujące zaawansowaną problematykę z zakresu geologii regionalnej, paleontologii, sedymentologii, tektoniki, petrologii i geochemii, w tym nowoczesną metodykę badań z tego zakresu, powiązane są jednocześnie z działalnością naukową pracowników Instytutu Geologii. Szereg kursów dotyczących zagadnień z zakresu geologii złożowej i kopalnianej, geologii naftowej oraz geofizyki poszukiwawczej, a opartych o najnowsze narzędzia w postaci oprogramowania stosowanego w przemyśle. Geologia stosowana niżu polskiego (GSNP) to 4. semestralna specjalność ukierunkowana na zagadnienia geologiczne charakterystyczne dla dominującej części Polski. Skierowana jest do absolwentów geologicznych studiów licencjackich, a także kierunków pokrewnych geologii. Szeroki zakres przedmiotów z geologii podstawowej i specjalistycznych z geologii stosowanej sprawiają, że Absolwent nabywa szerokie umiejętności do pracy w zawodzie geologa w różnych branżach (rozpoznawanie i dokumentowanie złóż, obsługa kopalń, projektowanie i obsługa ujęć wód podziemnych, prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budownictwa) ucząc się wykorzystania standardowych i najnowocześniejszych metod badawczych i narzędzi cyfrowych.  Specjalność ta, to również szeroki wachlarz przedmiotów skupiających się na najmłodszych osadach – kenozoicznych, w tym glacjalnych i postglacjalnych, które dominują w strefie przypowierzchniowej Niżu Polskiego, a które mają kluczowe znaczenie w praktyce geologicznej. Specjalność geozagrożenia (GEOZ), jako jedna z pierwszych w Polsce, ma stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na absolwentów posiadających ekspercką wiedzę w zakresie ewaluacji geozagrożeń i sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Absolwent tych 4. semestralnych studiów, posiada rozległą wiedzę na temat procesów naturalnych stanowiących zagrożenie dla życia i mienia ludzi. Na podstawie analizy danych środowiskowych jest w stanie określić stopień ryzyka wystąpienia danego geozagrożenia oraz zaproponować rozwiązania pozwalające na ograniczenie potencjalnych szkód w wyniku jego zaistnienia. Specjalność powstała w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu nauki o Ziemi, które zostaną uzupełnione przez niezbędne wiadomości i umiejętności z dziedzin pokrewnych.
Scroll to Top