fbpx

STUDIA MAGISTERSKIE
Studia drugiego stopnia (magisterskie), trwają 3 lub 4 semestry, w zależności wyboru specjalności. Studia na wszystkich specjalnościach kończą się uzyskaniem dyplomu magistra geologii.

Specjalność geologia dla inżynierów przeznaczona jest głównie dla absolwentów studiów inżynierskich, 7. semestralnych. Zajęcia zaczynają się od semestru zimowego i trwają przez 3 kolejne. Studia te ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy z zakresu geologii stosowanej o najnowsze rozwiązania teoretyczne i praktyczne, współcześnie wykorzystywane w zaawansowanych analizach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydro-geologicznych. Tematyka większości z planowanych w programie studiów przedmiotów specjalistycznych wiąże się ściśle z badaniami naukowymi prowadzonymi przez jednostkę oraz koresponduje ze współczesnymi oczekiwaniami pracodawców. Takie połączenie sprawie, że program studiów odpowiada wyzwaniom, przed jakimi stają absolwenci tej specjalności podczas pracy w zawodzie geologa. Link rekrutacyjny

Specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza (GSP), skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów 6 semestralnych. 4. semestralne studia łączą w sobie szeroko pojęte aspekty o charakterze podstawowym, związane z naukową stroną geologii, z aspektami praktycznymi, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony rynku pracy wobec absolwentów nauk o Ziemi. W programie specjalności znajdują się zagadnienia, obejmujące zaawansowaną problematykę z zakresu geologii regionalnej, paleontologii, sedymentologii, tektoniki, petrologii i geochemii, w tym nowoczesną metodykę badań z tego zakresu, powiązane są jednocześnie z działalnością naukową pracowników Instytutu Geologii. Szereg kursów dotyczących zagadnień z zakresu geologii złożowej i kopalnianej, geologii naftowej oraz geofizyki poszukiwawczej, a opartych o najnowsze narzędzia w postaci oprogramowania stosowanego w przemyśle. Link rekrutacyjny

Geologia stosowana niżu polskiego (GSNP) to 4. semestralna specjalność ukierunkowana na zagadnienia geologiczne charakterystyczne dla dominującej części Polski. Skierowana jest do absolwentów geologicznych studiów licencjackich, a także kierunków pokrewnych geologii. Szeroki zakres przedmiotów z geologii podstawowej i specjalistycznych z geologii stosowanej sprawiają, że Absolwent nabywa szerokie umiejętności do pracy w zawodzie geologa w różnych branżach (rozpoznawanie i dokumentowanie złóż, obsługa kopalń, projektowanie i obsługa ujęć wód podziemnych, prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budownictwa)
ucząc się wykorzystania standardowych i najnowocześniejszych metod badawczych i narzędzi cyfrowych.  Specjalność ta, to również szeroki wachlarz przedmiotów skupiających się na najmłodszych osadach – kenozoicznych, w tym glacjalnych i postglacjalnych, które dominują w strefie przypowierzchniowej Niżu Polskiego, a które mają kluczowe znaczenie
w praktyce geologicznej. Link rekrutacyjny

Specjalność geozagrożenia (GEOZ), jako jedna z pierwszych w Polsce, ma stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na absolwentów posiadających ekspercką wiedzę w zakresie ewaluacji geozagrożeń i sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Absolwent tych 4. semestralnych studiów, posiada rozległą wiedzę na temat procesów naturalnych stanowiących zagrożenie dla życia i mienia ludzi. Na podstawie analizy danych środowiskowych jest w stanie określić stopień ryzyka wystąpienia danego geozagrożenia oraz zaproponować rozwiązania pozwalające na ograniczenie potencjalnych szkód w wyniku jego zaistnienia. Specjalność powstała w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu nauki
o Ziemi, które zostaną uzupełnione przez niezbędne wiadomości i umiejętności z dziedzin pokrewnych. Link rekrutacyjny

Scroll to Top