STUDIA INŻYNIERSKIE
Studia 1. stopnia (inżynierskie), trwają 7 semestrów. Mają charakter studiów zawodowych z elementami pracy naukowo-badawczej. Proponowana oferta przedmiotów umożliwia studentowi zdobycie wiedzy ogólnogeologicznej poszerzonej o umiejętności praktyczne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii.

Pierwsze 4 semestry pozwalają na opanowanie podstaw wiedzy geologicznej i wzbudzenie w sobie zainteresowań specjalistycznych, które przełożą się na dokonanie wyboru tematu pracy dyplomowej po 4. semestrze.
Podczas ostatnich 3. semestrów (5., 6. i 7.) studiów poznaje się podstawy warsztatu badawczego oraz pogłębia wiedzę i umiejętności zawodowe w jednej z dwóch specjalności z zakresu geologii stosowanej: geologii inżynierskiej z elementami geotechniki lub hydrogeologii. W tym okresie studiów student samodzielnie kształtuje ścieżkę zdobywania wiedzy, wybierając z bogatej oferty specjalistycznych przedmiotów, stanowiących ponad 50% całości programu studiów.
Podczas studiów inżynierskich poznacie procesy kształtujące naszą planetę oraz ich wpływ na życie codzienne człowieka. Poza wiedzą ogólnogeologiczną zdobędziecie poszerzoną wiedzę z zakresu rozpoznawania, dokumentowania oraz eksploatowania wód podziemnych, a także badania podłoża budowlanego i interakcji pomiędzy konstrukcjami inżynierskimi a gruntem.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera geologii link do rekrutacji

Studia 1. stopnia (inżynierskie) to:

  • wiedza ogólnogeologiczna (minerały, skały, budowa Ziemi, procesy kształtujące planetę

  • wiedza specjalistyczna (hydrogeologia, geologia inżynierska, geotechnika, budownictwo)

  • warsztat pracy geologa (zajęcia laboratoryjne i terenowe, możliwość odbycia stażu w firmie geologicznej)

  • umiejętność obsługi nowoczesnego oprogramowania specjalistycznego nie tylko z zakresu geologii (m. in. AUTO-CAD, GEO 5, MODFLOW, Saga GIS)

Scroll to Top