STUDIA LICENCJACKIE Studia pierwszego stopnia (licencjackie), trwają 6 semestrów. Mają charakter studiów ogólnogeologicznych, dających doskonałą podstawę do wyboru specjalizacji na studiach magisterskich. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu mineralogii, tektoniki, paleontologii, sedymentologii, petrologii, geologii historycznej, geochemii, kartografii geologicznej, geologii regionalnej Polski. Student poznaje też główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż. Wiedza uzupełniona jest o ważne dla przyszłego geologa obowiązkowe przedmioty uzupełniające: geomorfologię, geofizykę, wiertnictwo. Znaczący udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach. Odbywają się one w różnych częściach naszego kraju: od wybrzeża Bałtyku poprzez Niż Polski po Sudety i Góry Świętokrzyskie i okolice Krakowa. Duża waga przykładana jest do nowoczesnego kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS-owskich oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego. 30 procent zajęć wynika z indywidualnego wyboru Studenta spośród szerokiej listy kursów z różnych dziedzin nauk o Ziemi, co pozwala kształtować edukację pod kątem własnych zainteresowań. Daje to jednocześnie możliwość świadomego, dojrzałego wyboru specjalności na studiach magisterskich. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata geologii. Studia licencjackie to:
    • wiedza ogólnogeologiczna (mineralogia, tektonika, paleontologia, sedymentologia, petrologia, geologia historycznej, kartografia geologiczna, geologia regionalna Polski),
  • ćwiczenia terenowe, stanowiące rozwinięcie i uzupełnienie zajęć kameralnych,
  • rozwijanie swojej pasji, w kontakcie z wybitnymi specjalistami i doskonałymi dydaktykami.