STUDIA LICENCJACKIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), trwają 6 semestrów.
Mają charakter studiów ogólnogeologicznych, dających doskonałą podstawę do wyboru specjalizacji na studiach magisterskich. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu mineralogii, tektoniki, paleontologii, sedymentologii, petrologii, geologii historycznej, geochemii, kartografii geologicznej, geologii regionalnej Polski.
Student poznaje też główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż. Wiedza uzupełniona jest o ważne dla przyszłego geologa obowiązkowe przedmioty uzupełniające: geomorfologię, geofizykę, wiertnictwo.
Znaczący udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach. Odbywają się one w różnych częściach naszego kraju: od wybrzeża Bałtyku poprzez Niż Polski po Sudety i Góry Świętokrzyskie i okolice Krakowa. Duża waga przykładana jest do nowoczesnego kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS-owskich oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego. 30 procent zajęć wynika z indywidualnego wyboru Studenta spośród szerokiej listy kursów z różnych dziedzin nauk o Ziemi, co pozwala kształtować edukację pod kątem własnych zainteresowań. Daje to jednocześnie możliwość świadomego, dojrzałego wyboru specjalności na studiach magisterskich.
Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata geologii – link rekrutacyjny.

Scroll to Top