Od bieżącego roku uruchomiona została internetowa rekrutacja na studia podyplomowe poprzez poniższy link:
Link do rekrutacji internetowej

Rekrutacja trwa w okresie od 15 czerwca do 30 października każdego roku.

W razie niemożności skorzystania z IRK (internetowej rekrutacji) dopuszcza się przysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres:  gwpia@amu.edu.pl
Wymagane dokumenty:

  1. podanie – plik do pobrania,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Limit miejsc: 30. Zastrzega się zawieszenie organizacji studiów w przypadku zbyt małej ilości chętnych (poniżej 14 osób).