Program i regulamin Studia trwają 2 semestry. W semestrze odbywa się siedem zjazdów (w odstępie średnio co 2 tygodnie) w dwudniowych sesjach: piątek (od godz. 12.00) – sobota. Zgodnie z rekomendacjami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w sprawie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zakłada się, że w roku akademickim 2021/22 około 50% zajęć przewidzianych w programie studiów odbędzie się w formie zdalnej. W roku akademickim 2021/2022 oferujemy program obejmujący 254 godziny, w tym 106 godzin wykładów i 124 godziny ćwiczeń oraz 3 dni zajęć terenowych (program studiów podyplomowych). Warto zapoznać się także z regulaminem studiów podyplomowych.