Program i regulamin

Studia trwają 2 semestry. W semestrze odbywa się siedem zjazdów (w odstępie średnio co 2 tygodnie) w dwudniowych sesjach: piątek (od godz. 12.00) – sobota.

W roku akademickim 2021/2022 oferujemy program obejmujący 254 godziny, w tym 106 godzin wykładów i 124 godziny ćwiczeń oraz 3 dni zajęć terenowych (program studiów podyplomowych). Warto zapoznać się także z regulaminem studiów podyplomowych.