Gdzie szumiało morze we wczesnym miocenie? Referat doktora Roberta Sokołowskiego

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego dr Robert Sokołowski (Uniwersytet Gdański), wygłosi referat zatytułowany:

  Gdzie szumiało morze we wczesnym miocenie? Nowy model facjalny osadów dolnego miocenu, Pobrzeże Kaszubskie

Osady miocenu dolnego odsłaniające się w klifach rejonu Zatoki Gdańskiej znane są praktycznie każdemu geologowi w Polsce, czy to z konferencji naukowych, czy zajęć terenowych ze studentami. Pomimo powszechnej ich znajomości, brakuje dla tych osadów modelu depozycji oraz szerszego kontekstu paleogeograficznego. Ich miąższość dochodzi do 30 m w odsłonięciach o długości przekraczającej 2 km na Klifie Chłapowskim. Powszechnie przyjmuje się ich genezę fluwialną. Jednakże najnowsze badania sedymentologiczne przedstawiają w nowym świetle ich genezę. Podczas referatu zostanie przedstawiony nowy model facjalny oparty o badania w odsłonięciach Klifu Orłowskiego, Oksywskiego i Chłapowskiego. Przedstawiona zostanie również wstępna ich interpretacja paleogeograficzna, odnosząca się do nowych wyników badań z obszaru Danii.
Wraz z Prelegentem, zachęcamy do udziału!

Środa 17 stycznia, godz. 13.30, sala nr 14 w Instytucie Geologii.

Scroll to Top