Profesor Stanisław Lorenc 1943-2020

Profesor Stanisław Kazimierz Lorenc 1943-2020

Geolog, badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. Główne prace naukowe Profesora Stanisława Lorenca z lat 70. i 80. dotyczyły problemów geologii Sudetów, szczególnie Gór Kaczawskich, których budowa była wtedy najmniej poznana wśród wszystkich rejonów sudeckich. Od lat 90. badania naukowe poświęcił geologii wgłębnych utworów paleozoiku Pomorza Zachodniego oraz analizie osadów dennych Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego i szelfów Wietnamu i Chin, m.in. w ramach międzynarodowego programu badań dna oceanicznego w strefach wulkanicznych.

Dyrektor Instytutu Geologii UAM w latach 1991-1996.

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008.

Pełnił także funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008).

Stanisław Lorenc 1943-2020 – sylwetka – plik *.pdf

Film – Wybitne Postacie Uniwersytetu #34 – prof. Stanisław Lorenc

Scroll to Top