Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Szymon Belzyt

1 marca 2022 roku o godzinie 10:00 na platformie Teams odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Szymona Belzyta pt.:

„Mechanizmy powstawania wewnątrzławicowych struktur deformacyjnych w plejstoceńskich osadach glacigenicznych w południowej części obszaru perybałtyckiego” „Mechanisms of soft-sediment deformation structures development in Pleistocene glacigenic sediments in the area south of the Baltic Sea”

Link do spotkania:

Scroll to Top