Kurs – Interpretacja danych z sondowań statycznych CPU

Jak jeszcze lepiej interpretować wyniki badań sondowań statycznych CPTU? Jak wydzielać warstwy geotechniczne, jakie przyjąć wartości współczynników empirycznych?

Naukowcy Jędrzej Wierzbicki https://www.linkedin.com/in/j%C4%99drzej-wierzbicki-5a6436150/

i Katarzyna Stefaniak https://www.linkedin.com/in/katarzyna-stefaniak-946118245/

z Pracowni Geoinżynierii i Sedymentologii https://pgis.amu.edu.pl/

przygotowali profesjonalny kurs zaawansowanej interpretacji danych z sondowań statycznych CPTU, w którego pierwszej odsłonie uczestniczyli geotechnicy z firmy GEOdev z Katowic.

https://geodev.pl/

https://www.facebook.com/GEOdevPatrykKarolczyk

https://www.linkedin.com/company/geodev-patryk-karolczyk/

Wykładowcy i uczestnicy kursu
Wykładowcy i uczestnicy kursu
Profesor wydzielający warstwy geotechniczne ;)
Profesor wydzielający warstwy geotechniczne 😉
Czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
Czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
Wykładowcy i uczestnicy kursu
..przedstawienie wyników badań CPTU na diagramie Młynarka i in. (1997)

 

Scroll to Top