Bez kategorii

Kurs – Interpretacja danych z sondowań statycznych CPU

Jak jeszcze lepiej interpretować wyniki badań sondowań statycznych CPTU? Jak wydzielać warstwy geotechniczne, jakie przyjąć wartości współczynników empirycznych? Naukowcy Jędrzej Wierzbicki https://www.linkedin.com/in/j%C4%99drzej-wierzbicki-5a6436150/ i Katarzyna Stefaniak https://www.linkedin.com/in/katarzyna-stefaniak-946118245/ z Pracowni Geoinżynierii i Sedymentologii https://pgis.amu.edu.pl/ przygotowali profesjonalny kurs zaawansowanej interpretacji danych z sondowań statycznych CPTU, w którego pierwszej odsłonie uczestniczyli geotechnicy z firmy GEOdev z Katowic. https://geodev.pl/ https://www.facebook.com/GEOdevPatrykKarolczyk […]

Kurs – Interpretacja danych z sondowań statycznych CPU Read More »

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda doktoranta Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt.: ,,Mineralogiczna i (bio)geochemiczna charakterystyka stref wietrzenia utlenionych rud cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski)” PROMOTOR: prof. UAM dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda Read More »

Scroll to Top