Metale rzadkie i pierwiastki ziem rzadkich w Kazachstanie – wybrane minerały, złoża, inwestycje

W środę 16 listopada o godz. 16.00 odbędzie się następne wspólne posiedzenie naukowe Instytutu Geologii i Oddziału Poznańskiego PTG, podczas którego prof. UAM dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz podzieli się reminiscencjami z pobytu na Uniwersytecie Technicznym im. K.I. Satbayeva w Ałmatach w Kazachstanie i przedstawi referat zatytułowany

Metale rzadkie i pierwiastki ziem rzadkich w Kazachstanie – wybrane minerały, złoża, inwestycje

Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza wobec możliwości rozszerzenia współpracy z Uniwersytetem im. Satbayeva.

Scroll to Top