Instytut Geologii UAM

Przedstawiciele IG UAM w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027

Ogłoszone zostały wyniki wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. W Komitecie Nauk Geologicznych PAN z naszego Instytutu znaleźli się: prof. dr hab. Błażej Berkowski, prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży, prof. dr hab. Witold Szczuciński. Komitet Badań Czwartorzędu PAN reprezentować będzie prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży.

Przedstawiciele IG UAM w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027 Read More »