Patrycja Dworczak

Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko) – Partycja Dworczak, publiczna obrona pracy doktorskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Patrycji Dworczak  doktorantki Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt.: „Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko)” PROMOTOR: prof. dr hab. Błażej Berkowski  Instytut Geologii,  Wydział …

Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko) – Partycja Dworczak, publiczna obrona pracy doktorskiej Read More »