Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy – Rafał Kiełczewski

Bardzo serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego mgr Rafał Kiełczewski (doktorant, IG UAM), wygłosi referat zatytułowany: Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy W ramach realizowanej w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, pod opieką prof. dr hab. Kariny Apolinarskiej i dr […]

Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy – Rafał Kiełczewski Read More »