Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego prof. UAM dr hab. Karolina Lewińska (WNGiG UAM), wygłosi referat zatytułowany:    Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski Badania Prelegentki skupiają się na dostępności i mobilności pierwiastków potencjalnie toksycznych, w szczególności arsenu i antymonu, w różnych warunkach środowiskowych. Jednocześnie, Pani profesor bada […]

Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski – Karolina Lewińska Read More »