„O możliwościach wykorzystania danych sejsmiki refleksyjnej do płytkich badań geologicznych” – Referat, prof. ING PAN dr hab. Piotr Krzywiec 

Studenckie Koło AAPG przy UAM oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszają wszystkich zainteresowanych na referat pod tytułem: z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka w Warszawie. Referat odbędzie się 22 XI o godz. 13:30 w sali nr 14 Instytutu Geologii UAM. Wstęp do referatu autorstwa Prof. Krzywca: Pierwsze pomiary sejsmiczne wykonane zostały w […]

„O możliwościach wykorzystania danych sejsmiki refleksyjnej do płytkich badań geologicznych” – Referat, prof. ING PAN dr hab. Piotr Krzywiec  Read More »