„O możliwościach wykorzystania danych sejsmiki refleksyjnej do płytkich badań geologicznych” – Referat, prof. ING PAN dr hab. Piotr Krzywiec 

Studenckie Koło AAPG przy UAM oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszają wszystkich zainteresowanych na referat pod tytułem:
z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka w Warszawie.

Referat odbędzie się 22 XI o godz. 13:30 w sali nr 14 Instytutu Geologii UAM.

Wstęp do referatu autorstwa Prof. Krzywca:

Pierwsze pomiary sejsmiczne wykonane zostały w 1921 r. w USA w Oklahoma City. Na obszarze Polski pierwsze pomiary refrakcyjne zrealizowano na zlecenie firmy Solvay w rejonie Baryczy w związku z poszukiwaniami złóż soli, natomiast sejsmiczne pomiary refleksyjne na szeroką skalę zaczęły być stosowane w latach 1930’, najpierw w Karpatach a potem na Niżu. Oprócz sejsmicznych badań refleksyjnych realizowanych na potrzeby poszukiwań węglowodorów i dotyczących pierwszych kilku kilometrów od jakiegoś czasu coraz większe znaczenie zaczynają mieć płytkie badania sejsmiczne wykorzystywane na potrzeby kartografii geologicznej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej etc. W referacie zaprezentowane zostaną przykłady takich badań wykonanych na terenie Polski, i omówiony zostanie potencjalny zakres płytkich badań sejsmicznych możliwych do realizacji w przyszłości.

Z poważaniem

Maciej Dysierowicz

Prezes Studenckiego Koła AAPG przy UAM

Scroll to Top