...

Zmiany układów koryt rzecznych w dolinie Dravy (Węgry) i Congaree (USA) w późnym glacjale i holocenie – referat

Mamy przyjemność zaprosić na wykład

„Zmiany układów koryt rzecznych w dolinie Dravy (Węgry) i Congaree (USA) w późnym glacjale i holocenie”

który w dniu 6.12.23 (środa) o godzinie 13:30 w sali 14 Instytutu Geologii UAM wygłosi.
prof. UAM dr hab. Marcin Słowik

Serdecznie zapraszamy!

Scroll to Top
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.