Szymon Świątek otrzymał stypendium Fundacji UAM

Gratulujemy Szymonowi Świątkowi otrzymania stypendium Fundacji UAM!

Szymon w swojej pracy doktorskiej podejmuje tematykę struktur deformacyjnych w osadach nieskonsolidowanych powstałych w efekcie upłynnienia osadu. Doktorant analizuje nie tylko cechy teksturalne osadu podatnego na upłynnienie, ale także ilość i jakość wody, wpływ parametrów sejsmologicznych czy udział związków chemicznych na proces upłynnienia osadu.

Promotorkami doktoratu są prof. dr hab. Gosia Pisarska-Jamroży i prof. UAM Karolina Lewińska

Scroll to Top