Skaner XRF

Od 12 września br. W laboratorium Pracowni Geozagrożeń rozpoczął się proces instalacji oraz szkolenia z obsługi nowego skanera XRF. Sprzęt został zakupiony ze środków projektu IDUB na wniosek Dziekana WNGiG prof. dr hab. Grzegorza Rachlewicza, a za koordynację oraz kwestie administracyjne odpowiadał dr Krzysztof Pleskot z Instytutu Geologii. Szkolenie i instalację przeprowadził przedstawiciel firmy GeoTek, pan Frey Poulson.

Pierwszego dnia odbyła się instalacja skanera oraz wszystkich akcesoriów potrzebnych do użytkowania aparatu. Wszystkie niezbędne czynności zostały przeprowadzone w sposób bezproblemowy i już w środę 13.09 mógł rozpocząć się kurs szkoleniowy z obsługi aparatu. W szkoleniu wzięło udział kilkanaście osób z WGNiG. W trakcie szkolenia, zainteresowani poznali tajniki obsługi nowoczesnej aparatury pomiarowej, która znacznie przyspieszy badanie rdzeni solnych, osadowych, morskich i jeziornych pod względem takich parametrów jak: analiza XRF (zakres pierwiastków od Mg do U), podatność magnetyczna, profilowanie laserowe powierzchni, skanowanie gamma oraz wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości dla całych rdzeni. Proces analiz odbywa się w sposób automatyczny, wymagane jest tylko ustawienie żądanych parametrów w systemie komputerowym. Szkolenie trwało 4 dni w trakcie których osoby zainteresowane mogły poznać pracę i obsługę każdego modułu aparatu.

Skaner będzie wykorzystywany do prac interdyscyplinarnych między wszystkimi wydziałami UAM które wyrażą chęć prowadzenia badań na sprzęcie tego typu, oraz podmiotów zewnętrznych w ramach poszerzania oraz popularyzacji nauki oraz badań naukowych.

Szczególne podziękowania należą się całemu zespołowi Pracowni Geozagrożeń, który w trakcie minionych miesięcy wykonał masę pracy koniecznej do doprowadzenia procedury zakupu a następnie przygotowania infrastruktury w laboratorium pod nowy sprzęt, m.in. Stworzenie instalacji z helem oraz odnowienie całego laboratorium. Opiekunem detektora został starszy technik Albert Światłowski, który będzie zajmować się przeprowadzaniem pomiarów i analiz. Podziękować należy rektorowi WGNiG, zarządowi projektu IDUB oraz wszystkim zainteresowanym którzy poświęcili swój czas oraz chęci do uczestnictwa w procesie szkolenia. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt przyczyni się do powstania wielu artykułów naukowych, poszerzenia wiedzy z zakresu geologii oraz otworzy drogę dla wielu nowych współprac badawczych na naszej Uczelni jak i poza nią.

Scroll to Top