Rekrutacji na przedmioty w ramach Projektu EPICUR

Rekrutacji na przedmioty w ramach Projektu EPICUR wraz z krótkim poradnikiem

https://epicur.amu.edu.pl/2022/11/28/otwarta-rekrutacja-na-semestr-wiosenny-2022-2023/

https://learn.epicur.education/goto_epicur_file_1403_download.html

oraz

https://epicur.amu.edu.pl/oferta-dla-studentow/

Rekrutacja jest już otwarta i kończy się 16go grudnia o godzinie 12.

 Uniwersytet Europejski EPICUR otwiera rekrutację na zajęcia na semestr wiosenny już 28go listopada 2022 r. W kolejnym semestrze oferujemy aż 18 kursów w ramach ścieżki Liberal Arts and Sciences. W skład EPICURa wchodzi dziewięć uniwersytetów reprezentujących różne zakątki Europy.

Kursy Europejskie w ramach Liberal Arts and Sciences* które tworzą kompatybilny i przyszłościowy układ przedmiotów w zakresie interdyscyplinarnym. Motywem przewodnim są tożsamości europejskie jak i zrównoważony rozwój.

Scroll to Top