Referat – Roksana Kruć-Fijałkowska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na najbliższe zebranie naukowe Instytutu Geologii, na którym mgr Roksana Kruć-Fijałkowska zaprezentuje postępy realizacji pracy doktorskiej pt. „Mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach powierzchniowych i infiltracyjnych ujęcia Mosina-Krajkowo zaopatrującego miasto Poznań”. Prowadzone badania podejmują problematykę występowania mikrozanieczyszczeń organicznych (pestycydów i farmaceutyków) w wodach powierzchniowych i infiltracyjnych. Obiekt badań stanowi ujęcie Mosina-Krajkowo, które zaopatruje w wodę miasto Poznań i gminy ościenne. Praca doktorska realizowana jest pod opieką dr hab. Krzysztofa Dragona prof. UAM (Instytut Geologii, UAM) oraz dr. hab. Dariusza Drożdżyńskiego (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy).
Link do spotkania

Scroll to Top