Referat PTG 4.11.2021, Karina Apolinarska

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

 

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe,
w ramach którego
dr hab. Karina Apolinarska, prof. IG UAM,


 
wygłosi referat pt.:

 

 

„Możliwości i ograniczenia zastosowania składu izotopowego (δ13C i δ18O)
muszli mięczaków słodkowodnych w badaniach paleośrodowiskowych „

 

Referat zostanie wygłoszony:

 

4 listopada 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

 

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): Link MS Teams

Scroll to Top