Referat – Maciej Swęd

Szanowni Państwo, zapraszamy na najbliższe zebranie naukowe Instytutu Geologii, na którym zostanie zaprezentowany referat pt. „Mineralogiczna i (bio)geochemiczna charakterystyka stref wietrzenia utlenionych rud cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski)”. Podczas referatu zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań dotyczące charakterystyki oddziaływania czynników geologicznych i biologicznych na wtórne minerały cynku i ołowiu oraz towarzyszące im przemiany mineralne i mobilizacja pierwiastków śladowych: cynku, ołowiu, kadmu i arsenu do otoczenia. Badania były prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej przez Macieja Swęda pod opieką dr hab. Agaty Duczmal-Czernikiewicz prof. UAM (Instytut Geologii, UAM) oraz dr. hab. Łukasza Uzarowicza (Instytut Rolnictwa, SGGW).

Scroll to Top