...

Publiczna obrona pracy doktorskiej –
mgr Roksana Kruć-Fijałkowska

W dniu 14.06.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Roksany Kruć-Fijałkowskiej.

Roksana
Temat rozprawy doktorskiej to “Mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach powierzchniowych i infiltracyjnych ujęcia Mosina-Krajkowo zaopatrującego aglomerację poznańską“, promotorami rozprawy są prof. UAM dr hab. Krzysztof Dragon (Instytut Geologii, UAM) oraz dr hab. Dariusz Drożdżyński (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy).

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.