Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Mleczaka

20 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Geologii (sala 61) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Mleczaka.

Temat rozprawy doktorskiej to „Sedimentological study of sediments deposited from glaciofluvial streams during the Saalian and Weichselian glaciations (Studium sedymentologiczne osadów deponowanych z przepływów glacifluwialnych w czasie zlodowacenia warty i wisły)”

Promotorką rozprawy jest prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży (Instytut Geologii, UAM). Recenzentami rozprawy są dr hab. Bernard Cedro, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) oraz dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki).

Scroll to Top