...

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – geolog i podróżnik – referat

Mamy przyjemność zaprosić na wykład, współorganizowany przez PTG Oddział Poznański oraz AMU Poznań SC AAPG.
Tym razem historię jednego z najważniejszych polskich geologów przedstawi prof. dr hab. Janusz Skoczylas, w wykładzie pt. „Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – geolog i podróżnik”.
Wystąpienie odbędzie się 29.11.23 (środa) o godzinie 13:30 w sali 14 Instytutu Geologii UAM. Jest to świetna okazja aby bliżej zapoznać się z życiorysem oraz dorobkiem bohatera wykładu, któremu sejm RP poświęcił, wciąż trwający, rok 2023.

Uchwałą Sejmu z 22 lipca 2022, rok 2023 został Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego (1797 – 1873), wybitnego podróżnika, geologa, geografa, fizyka atmosfery, rolnika, etnografa, antropologa, botanika i zoologa. Odrębny krąg Jego osiągnięć dotyczy działalności społecznej, politycznej, a przede wszystkim filantropijnej.
Celem referatu jest przybliżenie rezultatów geologicznych prac badawczych i odkryć P. E. Strzeleckiego, głównie w Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Najbardziej spektakularne było odkrycie przez Niego w Australii złóż złota, a także kilku złóż węgla kamiennego oraz złóż związków metali, a także surowców skalnych: marmurów, kaolinów i opali.
Przypomniany zostanie także fakt, że P. E. Strzelecki jako pierwszy – 15.02.1840 roku, zdobył najwyższy szczyt Australii, który nazwał Górą Kościuszki.
Serdecznie zapraszamy!

Scroll to Top
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.