fbpx

Martyna Górska, publiczna obrona pracy doktorskiej – 10.10.2023

Zapis wietrzenia mrozowego ziaren kwarcu w mikromorfologii i uziarnieniu – badania eksperymentalne – Martyna Górska, publiczna obrona pracy doktorskiej

 

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej (10 października 2023 r. o godz. 11:00 w sali wykładowej nr 61 w Collegium Geologicum)

mgr inż. Martyny Górskiej

doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM

 

PROMOTORKI:

Prof. dr hab. Barbara Woronko

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

 

RECENZENCI:

Prof. dr hab. Zdzisław Jary

Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab. Jarosław Waroszewski, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

dr hab. Maciej Dąbski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się 10 października 2023 r. o godz. 11:00 w sali wykładowej nr 61 w Collegium Geologicum, przy ul. Bogumiła Krygowskiego 12 w Poznaniu

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu zainteresowanych osób.

Scroll to Top