Geologia planetarna – Bartosz Pieterek

W ostatniej dekadzie rozwój misji marsjańskich sprawił, że kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają nam prowadzenie szczegółowych obserwacji dla powierzchni Marsa. Zdjęcia przy użyciu kamery CTX (the Context Camera) o rozdzielczości 5 m/px pokrywają 99% powierzchni Marsa są powszechnie używane dla analiz morfometrycznych oraz datowań powierzchni. Na Marsie dominuje wulkanizm efuzywny, który tworzy rozległe potoki lawowe pokrywające ogromne obszary wielkich prowincji wulkanicznych takich jak Tharsis czy Elysium. Przypuszcza się, że w wulkanizm eksplozywny również powinien być powszechnie obecny na powierzchni Marsa. Jednak dotychczas istnieje niewiele dowodów potwierdzających jego obecność. Jednym z dowodów potwierdzających obecność wulkanizmu eksplozywnego są udokumentowane przez naukowców pola wulkanicznych stożków scoria. Niedawno kolejne pole wulkaniczne Noctis Fossae w obrębie prowincji Tharsis zostało włączone udokumentowane i opisane przez zespół z Instytutu Geologii UAM. Mamy nadzieję, że nowo otwarty rozdział geologicznych badań planetarnych będzie się rozwijał w przyszłości. Zachęcamy naszych sedymentologów do współpracy załączając zdjęcie wydm w pobliżu badanych stożków w Noctis Fossae.

Link do artykułu: https://bit.ly/31SmSf0
Link na researchgate: https://bit.ly/3EY6DeD

Analiza numerycznego modelu terenu dla stożka N01, która została opracowna na podstawie zdjęć CTX. Po lewej została przedstawiona mapa topograficzna, natomiast po lewej analiza nachylenia stoków.
Analiza numerycznego modelu terenu dla stożka N01, która została opracowna na podstawie zdjęć CTX. Po lewej została przedstawiona mapa topograficzna, natomiast po lewej analiza nachylenia stoków.
Zdjęcie HiRISE pola wydmowego zlokalizowanego w południowej części stożka wulkanicznego N01.
Wysokorozdzielcze zdjęcie HiRISE (52 cm/px) stożka scoria (N01) w północnej części Noctis Fossae. dunes: Zdjęcie HiRISE pola wydmowego zlokalizowanego w południowej części stożka wulkanicznego N01.
Zdjęcie CTX (5 m/px) stożka scoria (N02), który sąsiaduje ze stożkiem N02. Jest to jeden z najlepiej zachowanych stożków w obszarze Noctis Fossae, na stokach którego możemy zobaczyć krótki potok lawowy świadczący o relatywnie gęstej lawie wydobywającej się podczas erupcji.
Zdjęcie CTX zerodowanego stożka wulkanicznego, który prawdopodobnie był zasilany przez migrające w skorupie dajki. Bardziej odporna cześć stożka, którą stanowiła zastygła magma została odsłonięta na skutek erozji drobnego materiału piroklastycznego.
Scroll to Top