Factors and processes controlling radon risk in soil – Sara Gil Oncina

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego Sara Gil Oncina (PhD student in University of Alicante) wygłosi referat zatytułowany:

Factors and processes controlling radon risk in soil

Sara Gil Oncina jest geolożką specjalizującą się w zasobach mineralnych, pracującą obecnie jako doktorantka na Wydziale Ziemi i Badań Środowiskowych Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Sara jest członkiem Zespołu Petrologii Stosowanej, a jej aktualna działalność naukowa obejmuje badania dotyczące zachowania radonu w glebach oraz jego powiązań z klimatem, a także charakterystyki gleb w odniesieniu do ryzyka radonowego.

Radon stanowi użyteczne narzędzie służące zrozumieniu, a nawet przewidywaniu procesów geologicznych, np. zagrożeń sejsmicznych. W obrębie zamkniętych przestrzeni, takich jak budynki mieszkalne, w przypadku wysokich koncentracji staje się problemem. Głównym źródłem radonu jest gleba, w której znajdują się ich fundamenty. Radon to gaz radioaktywny, a jego aktywność może być szacowana na podstawie zawartości radu w glebie.
Prelegentka wraz ze współpracownikami przebadała konkretne rzeczywiste przypadki, ażeby zastosować wyniki teoretyczne i eksperymentalne swoich badań. Miejscami tymi były kościół uwzględniony na hiszpańskiej liście dziedzictwa oraz kilka jaskiń w Hiszpanii (głównie jaskinia Rull), w przypadku których ekspozycja na radon dotycząca pracowników i turystów była monitorowana w przeciągu minionych 10 lat.

Środa 13 grudnia, godz. 13.30, sala nr 14 w Instytucie Geologii.

Scroll to Top