...

Cechy teksturalne osadów podatnych na upłynnienie – najnowsze wyniki badań terenowych, Szymon Świątek

Bardzo serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowe Instytutu Geologii UAM i PTGeol, podczas którego mgr Szymon Świątek (doktonant w IG), wygłosi referat zatytułowany:

Cechy teksturalne osadów podatnych na upłynnienie – najnowsze wyniki badań terenowych

Zapraszamy krótkim wstępem:

Upłynnienie osadów stanowi realny problem życia codziennego milionów ludzi na całym świecie, powodując zagrożenia dla infrastruktury, mienia czy samego życia. Zjawisko to występuje najczęściej w rejonach aktywnych sejsmicznie (Japonia, Nowa Zelandia, USA czy Włochy), a jego mechanizm nie jest dostatecznie poznany. Wciąż brakuje danych określających wartości progowe poszczególnych czynników, kontrolujących powstanie i stopień rozwoju upłynnienia osadów. Jednymi z sedymentologicznych zapisów tego zjawiska są struktury deformacyjne. W referacie zostaną przedstawione cechy teksturalne osadów, które uległy upłynnieniu, a także statystyczne zależności pomiędzy zebranymi danymi.

Środa 10 stycznia, godz. 13.30, sala nr 14 w Instytucie Geologii.

Scroll to Top
BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.