Badania izotopowe wód podziemnych w centralnej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rejonu wysadu solnego Rogóźno w gm. Zgierz – Referat

300W najbliższą środę 7 grudnia kolejne wspólne posiedzenie naukowe Instytutu Geologii i Oddziału Poznańskiego PTG, podczas którego będziemy mogli wysłuchać odczytu pt.:

Badania izotopowe wód podziemnych w centralnej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rejonu wysadu solnego Rogóźno w gm. Zgierz

 autorstwa prof. UŁ dr hab. Macieja Ziułkowskiego, prof. PŁ dr hab. Magdaleny Długosz-Lisieckiej i dra inż. Pawła Grabowskiego.

Referat wygłoszą wspólnie prof. Maciej Ziułkowski, hydrogeolog i hydrochemik, oraz prof. Magdalena Długosz-Lisiecka, fizyczka, chemiczka i informatyczka – obydwoje z Łodzi.

 

Serdecznie zapraszamy w środę 7 grudnia o godz. 16.00 do sali nr 14 w budynku Instytutu Geologii.

 

Scroll to Top