Intensywność zalewów sztormowych na południowych wybrzeżach Bałtyku (Polska, Niemcy) w późnym holocenie – efekt zmian klimatu, poziomu morza czy „sztormowości”? – referat

Serdecznie zapraszamy na kolejne wspólne posiedzenie naukowe Instytutu Geologii i Oddziału Poznańskiego PTG, podczas którego Dr Karolina Leszczyńska (IGiG UAM) i Prof. Dr. phil. Karl Stattegger (IG UAM) przedstawią nowe wyniki swoich badań w referacie zatytułowanym: Intensywność zalewów sztormowych na południowych wybrzeżach Bałtyku (Polska, Niemcy) w późnym holocenie – efekt zmian klimatu, poziomu morza czy […]

Intensywność zalewów sztormowych na południowych wybrzeżach Bałtyku (Polska, Niemcy) w późnym holocenie – efekt zmian klimatu, poziomu morza czy „sztormowości”? – referat Read More »